Tirdzniecība ar dzīvniekiem un to reproduktīvajiem produktiem

Dzīvnieku reproduktīvie produkti

 

Ministru kabineta noteikumi

 

Liellopu sperma

Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 529 „Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”

 

Cūku sperma

Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumi Nr. 235 „Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”

 

Aitu, kazu un zirgu sperma

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr. 818 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību"

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”

 

Mājputnu inkubējamās olas

Ministru kabineta 2008. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 844 „Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība”

 

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu olšūnas un embriji

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr. 818 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību"

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”

 

Dzīvnieki

 

Liellopi un cūkas

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1647 „Veterinārās prasības govju un cūku apritei”

 

Zirgi

Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumi Nr. 145 „Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”

 

Aitas un kazas

Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei”

 

Mājputni

Ministru kabineta 2008. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 844 „Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība”

 

Cirka dzīvnieki

Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumi Nr. 858 „Veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”

 

Citi dzīvnieki

Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 17 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”