Tirdzniecība ar dzīvniekiem un to bioproduktiem

Dzīvnieku tirdzniecības veterinārie aspekti

Šā gada 13.martā Zemkopības ministrijā plkst.10.00 314.telpā notika Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta organizētā sanāksme “Dzīvnieku tirdzniecības veterinārie aspekti”.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, nevalstiskajām organizācijām (LOSP, LCAA, LŠDzAS, LAAA), kā arī dzīvnieku tirdzniecībā iesaistītās personas.

Sanāksmes laikā tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Aktualitātes normatīvajos aktos par dzīvnieku pārvadāšanu (Ministru kabineta noteikumu projekts „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”).

2. Dzīvnieku pārvadājumu organizētāja pienākumi (Padomes regula 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā).

3. Dzīvnieku veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanas kārtība.

4. Aktuālais saistībā ar infekcijas slimībām un starptautisko tirdzniecību.

5. Citi jautājumi un diskusijas (aktuālā informācija par veterināro situāciju saistībā ar dzīvnieku eksportu uz trešajām valstīm).


Krievijas Federālais veterinārais un fitosanitārais uzraudzības dienests informē par pagaidu importa aizlieguma ieviešanu Latvijai

Ņemot vērā to, ka Latvijā liellopiem ir diagnosticētas antivielas uz Šmalenbergas vīruss, Krievijas Federācijas Federālais veterinārais un fitosanitārais uzraudzības dienests ir nosūtījis Latvijas Pārtikas un veterinārajam dienestam vēstuli, kurā informē par pagaidu lieguma piemērošanu Latvijai no šā gada. 11. marta. Ar pagaidu liegumu no Latvijas aizliegts Krievijā ievest lielos un mazos atgremotājus (govis, aitas, kazas u.c.) un to ģenētisko materiālu.


Informācija no EK par iespēju mājas (istabas) dzīvniekam izsniegt otru pasi nekomerciālai pārvietošanai starp ES dalībvalstīm (angļu valodā)

Information Note regarding Item 5 - AHW SCoFCAH 12 Jan 2010
"possible use for the same pet animal of two consecutively issued valid EU-pet passports- Regulation (EC) No 998/2003 ('Pet regulation')"

Background:

DG SANCO has received a formal complaint from a frequent traveller who was blocked at entry into a Member State in which the "transitional regime" is in place, because her 15-year old dog had two passports. The second passport was issued because the first passport became incapacitated to accommodate records of anti-tick treatment history.

The traveller was asked to go back to a veterinarian to transfer the records of the first passport concerning rabies vaccination and echinococcus treatments into the second passport recording the tick treatment history.

Legal context:

Regulation (EC) No 998/2003 does not provide for a procedure to transfer records documented in a passport to another passport for whatever reason, not least because they are not necessarily issued by the same veterinarian, and frequently used self-adhesive stickers become void after removal.

Commission Decision 2003/803/EC provides for specific requirements for the model passport to be used for intra-Community movements of dogs, cats and ferrets such as the format and the cover. However, it remains up to Member States' competent authorities to decide, according to a national assessment, on the number of pages to be included in the passport issued under their responsibility.

SANCO understanding:

It is not excluded that under particular circumstances related to age or movement patterns of an animal a passport becomes incapacitated to accommodate certain additional records of the vaccination or treatment history.

If there is no space in a first passport to continue the documentation of anti-parasite treatments, but this passport allows to continue the recording of the anti-rabies vaccination history, such passport and the vaccination details documented therein remain valid and a second passport is to be issued in accordance with Article 5(1) of the Regulation.

The combined validity of the two passports is ensured, because prior to issuing a second passport the authorised veterinarian has verified that the animal is identified in accordance with Article 4(1) and corresponds to the identification details documented in the first passport.

Control authorities cannot refuse the entry into a Member State of a pet animal that is accompanied by two consecutively issued valid passports which in combination document, with the required certainty, the validity of the anti-rabies vaccination and the anti-parasite treatments.

Action envisaged:

In absence of harmonised implementing rules on this issue, SANCO proposes to adopt a common approach in that sense.

A draft reply explaining our understanding of Regulation (EC) No 998/2003 and of Commission Decision 2003/803/EC laying down the model passport will be sent to the plaintiff.