Veterinārās zāles starptautiskie normatīvie akti

Ierobežojumi veterināro zāļu apritē