Veterinārās zāles

Veterināro zāļu jomu regulē šādi specialie likumi

MK noteikumi:

Ierobežojumi veterināro zāļu apritē