Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.12.2019
 • Atbildīgais:
  Inga Ozola

„Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumos Nr. 392 „ Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”

Aptauja beidzās 07.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumos 
Nr. 392 „ Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”"
 un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Inga Ozola

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente

tel. 67027118 inga.ozola[at]zm.gov.lv