Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.05.2020
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

„Grozījumi MK 2007. gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”

Aptauja beidzās 11.06.2020

Sabiedrības līdzdalīabai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” un tā anotācija.

 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ineta Jēkabsone
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027177, ineta.jekabsone[at]zm.gov.lv

„Grozījumi MK 2007. gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību”

Saņemto komentāru skaits: 1
Nancytef [31.05.2020 08:33]
Smart Communications