Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Stratēģijas izstrāde
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.12.2014
 • Atbildīgais:
  Māra Mīkule

Aicinājums sabiedriskai apspriešanai: Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2014.-2020. projekts; Vides pārskata projekts

Aptauja beidzās 24.01.2015

Paziņojums par „Meža un saistīto nozaru attīstības nostādņu 2014.-2020.gadam” Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

 

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Meža un saistīto nozaru attīstības nostādnes 2014. – 2020.gadam (turpmāk MSNP 2020)

 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981; tālrunis: 67027010; e-pasts: zm[a]zm.gov.lv; mājas lapa: http://www.zm.gov.lv).

 

Vides pārskata izstrādātājs:

LR Zemkopības ministrija

 

Plānošanas dokuments attiecas uz visu Latvijas teritoriju. MSNP 2020 izstrādes termiņš ir 2015.gada 5.februāris, bet īstenošanas termiņš – no 2015.gada līdz 2020.gadam.

 

MSNP 2020 Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2014.gada 11.decembra līdz 2015.gada 23. janvārim. Ar MSNP 2020 un Vides pārskata projektu var iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā:

Informatīvā daļa: Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Vides pārskata projekts

Pielikums: Meža nozares attīstības novērtējums

Pielikums: Latvijas meža politika (mērķi un principi)

vai iepazīties klātienē Zemkopības ministrijas Meža departamentā 1111.telpā darba laikā: no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

 

MSNP 2020 Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 9.janvārī plkst. 10.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” zālē, Salaspilī, Rīgas ielā 111.

 

Dalību sabiedriskās apspriešanas sanāksmē lūdzam pieteikt iepriekš, nosūtot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pārstāvētās organizācijas nosaukums) uz e-pastu zm[a]zm.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu norādītajā termiņā sūtīt LR Zemkopības ministrijai pa pastu uz norādīto pasta vai e-pasta adresi ar norādi priekšlikumi MSNP 2020 Vides pārskata projektam.