Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.05.2020
 • Atbildīgais:
  Edgars Riekstiņš

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes dzeramā ūdens direktīvas priekšlikuma pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējumu"

Aptauja beidzās 28.05.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes dzeramā ūdens direktīvas priekšlikuma pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējumu".

 

Savus iebildumus par minēto projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Edgaram Riekstiņam

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākam referentam

67027354, edgars.riekstins[at]zm.gov.lv