Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.09.2019
 • Atbildīgais:
  Dace Muceniece

Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai”

Aptauja beidzās 09.10.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts informatīvā ziņojuma projekts “Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai”

 

Savus iebildumus par minēto informatīvā ziņojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Dacei Muceniecei
Meža departamenta Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vecākā referentei
Tālr.: 67027228; Dace.Muceniece[a]zm.gov.lv