Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.08.2020
 • Atbildīgais:
  Edīte Kokare

Likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Aptauja beidzās 20.08.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Edīte Kokare

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvneiku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

67027066, edite.kokare[at]zm.gov.lv