Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.02.2021
 • Atbildīgais:
  Elīna Dimanta

Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem”

Aptauja beidzās 18.02.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Elīna Dimanta
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece
67027237, elina.dimanta[at]zm.gov.lv