Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.05.2020
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”

Aptauja beidzās 28.05.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vadītāja vietniecei Agijai Madiņai
tel. 67027297 agija.medina[at]zm.gov.lv