Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.11.2019
 • Atbildīgais:
  Kārlis Bileskalns

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru 2016.gada 13. decembra noteikumos Nr.790 „ Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”

Aptauja beidzās 28.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru 2016.gada 13. decembra noteikumos Nr.790 „ Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Kārlim Bileskalnam

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas

vecākajam referentam

67095040, karlis.bileskalns[at]zm.gov.lv