Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.11.2019
 • Atbildīgais:
  Evija Stirna

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""

Aptauja beidzās 05.12.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums"" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Evijai Stirnai

Zemkopības ministrijas

Juridiskā departamenta

Normatīvo aktu nodaļas juriskonsultei

pa tālruni 67027357; vai e-pastu evija.stirna[at]zm.gov.lv.