Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.11.2019
 • Atbildīgais:
  Līga Sējāne

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā””

Aptauja beidzās 28.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā””  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Līgai Sējānei

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Pārtikas nozares nodaļas vecākajai referentei

pa tālruni 67027671; vai e-pastu liga.sejane[at]zm.gov.lv.