Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.10.2019
 • Atbildīgais:
  Pēteris Kuksins

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums””

Aptauja beidzās 16.10.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
  Pēteris Kuksins
  Zemkopības ministrijas
  Juridiskā departamenta
  Normatīvo aktu nodaļas juriskonsults
  67027636, peteris.kuksins[at]zm.gov.lv