Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.02.2020
 • Atbildīgais:
  Ineta Lavrinoviča

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr.99 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību””

Aptauja beidzās 27.02.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr.99 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību”” un tā anotācija.


 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ineta Lavrinoviča
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniece
67027528, ineta.lavrinovica[at]zm.gov.lv