Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.02.2021
 • Atbildīgais:
  Linda Voiče

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā””

Aptauja beidzās 25.02.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Lindai Voičei

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei

pa tālruni 67027121; vai e-pastu Linda.Voice[at]zm.gov.lv.