Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.10.2019
 • Atbildīgais:
  Adris Bumbuls

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi””

Aptauja beidzās 07.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi”” , un tā anotācija.

 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Adris Bumbuls
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais referents
67027184, adris.bumbuls[at]zm.gov.lv