Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.09.2019
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 „Medību noteikumi””

Aptauja beidzās 14.10.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 „Medību noteikumi”” un tā sākotnējais ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Bārs
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents
67027554, janis.bars[at]zm.gov.lv