Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.02.2021
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu””

Aptauja beidzās 25.02.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu””  un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Bārs
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents
67027554, janis.bars[at]zm.gov.lv