Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.06.2020
 • Atbildīgais:
  Iveta Vaite

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”

Aptauja beidzās 06.07.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Iveta Vaite
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas
vecākā referente
tālr.: +371 67027453
Iveta.Vaite[at]zm.gov.lv