Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.05.2020
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

Ministru kabineta noteikumu projekts „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”

Aptauja beidzās 08.06.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Bārs
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents
67027554, janis.bars[at]zm.gov.lv