Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.11.2019
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par zvejnieku nodarbināšanas kārtību un darba apstākļiem uz zvejas kuģiem”

Aptauja beidzās 12.12.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par zvejnieku nodarbināšanas kārtību un darba apstākļiem uz zvejas kuģiem”​  un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Santa Jansone
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta 
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja
67027533, santa.jansone[at]zm.gov.lv