Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.12.2019
 • Atbildīgais:
  Elīna Dimanta

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražotājiem”

Aptauja beidzās 09.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražotājiem” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Elīna Dimanta
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece
67027237, elina.dimanta[at]zm.gov.lv