Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.05.2017
 • Atbildīgais:
  Rita Benta

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā””

Aptauja beidzās 26.05.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Rita Benta
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vadītāja
67027251, rita.benta[a]zm.gov.lv