Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.08.2016
 • Atbildīgais:
  Inga Kronenberga

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis””

Aptauja beidzās 19.08.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inga Kronenberga
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece

 67027047, inga.kronenberga[a]zm.gov.lv