Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.02.2019
 • Atbildīgais:
  Kristīne Ruka

MK noteikumu projekts “Grozījumi MK 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"”

Aptauja beidzās 15.02.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kristīnei Rukai

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Pārtikas nozares nodaļas

vadītāja vietniecei

67027671, kristine.ruka[a]zm.gov.lv