Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.11.2014
 • Atbildīgais:
  Dace Lauska

MK projekts: Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem

Aptauja beidzās 04.12.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dace Lauska

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas

vecākā referente

pa tālruni 67027264; vai e-pastu dace.lauska@zm.gov.lv.