Ko lauksaimniekam dod pievienošanās kooperatīvajai sabiedrībai:

Dalībnieku skaits: 21

Ko lauksaimniekam dod pievienošanās kooperatīvajai sabiedrībai

stabilitāti
19%

piederības sajūtu
0%

priekšrocības saimniekošanā
4%

lielākus ienākumus
0%

visu iepriekšminēto
42%

nedod neko
33%