Kurš, jūsuprāt, ir visnozīmīgākais atbalsta pasākums, lai nozares uzņēmējiem mazinātu koronavīrusa Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmi?

Dalībnieku skaits: 45

Kurš, jūsuprāt, ir visnozīmīgākais atbalsta pasākums, lai nozares uzņēmējiem mazinātu koronavīrusa Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmi?

vienreizējais atbalsts COVID cietušajiem lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un skolu ēdinātājiem
15%

iespēja vienotā platību maksājuma avansu saņemt pirms 16.oktobra kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu
24%

rastais papildu finansējums atbalsta programmai ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas polišu iegādes daļējai segšanai
0%

rastais papildu finansējums atbalsta programmai lauksaimniecībā kredītprocentu daļējai dzēšanai
4%

iespēja jau no 1.maija saņemt avansā 50% no 2019./2020 saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas
6%

viss atbalsta pasākumu kopums
33%

cits, šeit neminēts pasākums
2%

neviens no pasākumiem nav bijis nozīmīgs
13%