Vai jūsu zināšanas meliorācijas sistēmu kopšanā ir pietiekamas:

Dalībnieku skaits: 159

Vai jūsu zināšanas meliorācijas sistēmu kopšanā ir pietiekamas:

jā, teicami pārzinu tiesisko regulējumu, protu veikt kopšanas darbus
28%

daļēji - pārzinu tiesisko regulējumu, bet neprotu veikt kopšanas darbus
6%

daļēji - protu veikt kopšanas darbus, bet nepārzinu tiesisko regulējumu
23%

nē, man nepieciešams pilnveidot zināšanas
40%