MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 11.08.2017

Informatīvā ziņojuma projekts „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” projekts, protokollēmuma projekts un pielikums.  

Publicēts: 04.08.2017

Informatīvā ziņojuma projekts „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā” projekts,...

Publicēts: 21.07.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus””

Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības...

Publicēts: 20.07.2017

MK noteikumu projekts “Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 07.07.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 224 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 224 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 07.07.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo...

Publicēts: 04.07.2017

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības...

Publicēts: 30.06.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 22.06.2017

Likumprojekts “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.06.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto...

Publicēts: 14.06.2017

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu (..)”"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un...

Publicēts: 09.06.2017