Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ​Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās...

Publicēts: 07.10.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 07.10.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024. gadam" un tā pielikums.  

Publicēts: 01.10.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 01.10.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības piena produktu un saliktu piena produktu papildu marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 24.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un...

Publicēts: 22.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas...

Publicēts: 17.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība...

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” un tā anotācija.  

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo...

Publicēts: 02.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 01.09.2020