Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 20.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 20.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un...

Publicēts: 19.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes dzeramā ūdens direktīvas priekšlikuma pārstrādāšanas pašreizējā stāvokļa novērtējumu...

Publicēts: 14.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās” un tā anotācija.  

Publicēts: 14.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un...

Publicēts: 30.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu  projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 09.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un...

Publicēts: 01.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām”  un tā anotācija.  

Publicēts: 01.04.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts MK noteikumu projekts “Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un...

Publicēts: 25.03.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīti Likumprojekts „ Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.03.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma projekts “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”.   

Publicēts: 18.03.2020