Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.01.2019
 • Atbildīgais:
  Sandra Justa

Ministru kabineta noteikumu projekts “Cūku snieguma pārbaudes kārtība”

Aptauja beidzās 25.01.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Cūku snieguma pārbaudes kārtība” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Sandra Justa
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027379, sandra.justa[a]zm.gov.lv