Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.10.2020
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”

Aptauja beidzās 21.10.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Santa Jansone
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta 
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja
29194918, santa.jansone[at]zm.gov.lv