Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.11.2019
 • Atbildīgais:
  Līga Drozdovska

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 25.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” un tā anotācija.


Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Līga Drozdovska
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente
tālr.67027875, e-pasts: Liga.Drozdovska[at]zm.gov.lv