Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.03.2020
 • Atbildīgais:
  Laura Laizāne

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"”

Aptauja beidzās 19.03.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"” un tā anotācija

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Laura Laizāne
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta 
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente
67027360, laura.laizane[at]zm.gov.lv