Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.12.2018
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība””

Aptauja beidzās 28.12.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Evija Uļjanova

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente

67027305, evija.uljanova[a]zm.gov.lv