Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.02.2019
 • Atbildīgais:
  Gita Jansone

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība”

Aptauja beidzās 01.03.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ligija Ozoliņa

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas

vecākā referente

67027422, ligija.ozolina[a]zm.gov.lv