Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.07.2020
 • Atbildīgais:
  Lelda Pamovska

Ministru kabineta noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība"

Aptauja beidzās 24.07.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība" un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Lelda Pamovska
Zemkopības ministrijas 
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas 
vecākā referente
Tālr: 67027101, lelda.pamovska[a]zm.gov.lv