Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecības politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.01.2019
 • Atbildīgais:
  Inese Štromberga

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”

Aptauja beidzās 25.01.2019

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inesei Štrombergai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027156; vai e-pastu inese.stromberga@zm.gov.lv.