Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.10.2019
 • Atbildīgais:
  Dace Lauska

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, un materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ievešanu no trešajām valstīm un robežkontroles kārtību”

Aptauja beidzās 14.11.2019

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, un materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ievešanu no trešajām valstīm un robežkontroles kārtību” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dace Lauska

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente

pa tālruni 67027264; vai e-pastu dace.lauska[at]zm.gov.lv.