Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.02.2019
 • Atbildīgais:
  Gita Jansone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

Aptauja beidzās 22.02.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ligija Ozoliņa

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas

vecākā referente

67027422, ligija.ozolina[a]zm.gov.lv