Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.08.2018
 • Atbildīgais:
  Everita Kalvāne

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu””

Aptauja beidzās 10.08.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Everitai Kalvānei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākajai referentei

67027630, everita.kalvane[a]zm.gov.lv