Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.01.2019
 • Atbildīgais:
  Nataļja Andrukoviča

MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ...

Aptauja beidzās 18.01.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Nataļja Andrukoviča 
Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta attīstības departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
Natalja.Andrukovica[a]zm.gov.lv 
67027393