Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.01.2019
 • Atbildīgais:
  Inta Krauja

MK noteikumu projekts “Grozījums MK 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 „Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu un ...

Aptauja beidzās 11.01.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums MK 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 „Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inta Krauja
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
 67027099, inta.krauja[a]zm.gov.lv