Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  19.01.2015
 • Atbildīgais:
  Andris Orlovskis

MK noteikumu projekts: Noteikumi par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem

Aptauja beidzās 29.01.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andrim Orlovskim

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākam referentam

pa tālruni 67027370; vai e-pastu andris.orlovskis[a]zm.gov.lv.

 

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 1
GUNA ZARIŅA [23.01.2015 11:46]
Kāpēc tiek atņemti maksājumi - brīvprātīgais saistītais atbalsts , atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem [piena buļļi].Vai tik vienkārši var mainīt saņemšanas nosacījumus 2015. gadā salīdzinot ar 2014. gadu.