Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.01.2015
 • Atbildīgais:
  Jānis Ābele

MK noteikumu projekts: Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība

Aptauja beidzās 22.01.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 „Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Jānim Ābelem

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākam referentam

pa tālruni 67027823; vai e-pastu janis.abele[a]zm.gov.lv.