Aptauju arhīvs

04.11 2019

Vai ir veikta jūsu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtas (smidzinātāja) pārbaude:

14.10 2019

Vai jūs kļūtu par kādas ražotāju organizācijas (RO) biedru?

30.09 2019

Kas, jūsuprāt, mazos un vidējos lauksaimniekus attur no iesaistīšanās kooperatīvos vai ražotāju organizācijās (RO)?

03.09 2019

Kura no sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocībām jums šķiet visērtākā:

05.08 2019

Kas galvenokārt nosaka Jūsu izvēli pērkot svaigas vistu olas

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas ekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas sociālekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais

15.07 2019

Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas vides un klimata mērķiem jums ir svarīgākais

14.05 2019

Vai, jūsuprāt, bioekonomika attiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību?

11.03 2019

Vai jums ir bijušas domstarpības ar Valsts policiju, veicot bīstamo kravu pārvadājumus:

18.02 2019

Mēslošanas līdzekļa urīnvielas (karbamīda) aizstāšana ar amonija nitrātu ir efektīvs amonjaka emisiju samazināšanas veids.
Vai, jūsuprāt, Latvijā šāds pasākums būtu viegli ieviešams

28.01 2019

Vai jūs zināt, kā jāaprīko transportlīdzeklis (ar speciālām atzīmēm, personīgiem aizsarglīdzekļiem), ar kuru pārvadā bīstamās kravas: